👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 6 VT18

Skapad 2018-05-03 14:53 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Samhället som vi lever i kan ibland vara svårt att förstå. I samhällskunskapen ska ni få lära er hur vissa saker fungerar och varför vi lever som vi gör.

Innehåll

Undervisningen 

Vi kommer att titta på filmer, läsa i häftet "Koll på samhället", ha genomgångar och arbeta med uppgifter tillsammans.

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Lagar och regler, demokrati, media och reklam samt partier och partipolitik. Vi kommer att börja med att repetera lite som ni har gått igenom tidigare och sedan arbeta vidare med detta.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Gå igenom lagar och regler i Sverige.

Samtala om orden demokrati och  diktatur förklara betydelsen av detta. 

Vi kommer arbeta med media, granska och reflektera, ta på oss de kritiska glasögonen. Fundera över reklamens betydelse och om det är någon skillnad på vem den är riktad till.  Vi kommer prata om sociala medier och vara källkritiska!

Ni ska även under denna period lära känna Sveriges riksdagspartier

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Deltagande på lektioner
Arbetshäften

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Uppgifter

 • Information och kummunikation

 • Samhällskunskap

 • Lag och rätt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  C 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Samhällskunskap

Rubrik 1

1
2
3
4
Baskunskaper
Du behöver arbeta vidare för att nå detta målet.
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsstruktur
Du behöver arbeta vidare för att nå detta målet.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett väl utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Begrepp
Du behöver arbeta vidare för att nå detta målet.
Du kan använda begrepp på ett enkelt sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett utvecklat sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett väl utvecklat sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Demokrati och inflytande
Du behöver arbeta vidare för att nå detta målet.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människor möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett bra sätt hur människor och grupper kan påverka olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människor möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett mycket bra sätt hur människor och grupper kan påverka olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människor möjligheter att påverka.
Förmåga att hantera information
Använda olika källor
Du behöver arbeta vidare för att nå detta målet.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Undersöka och diskutera samhällsfrågor
Du behöver arbeta vidare för att nå detta målet.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt. Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett bra sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt. Du kan diskutera och värdera på ett bra sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett mycket bra sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt. Du kan diskutera och värdera på ett mycket bra sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Människans rättigheter
Du behöver arbeta vidare för att nå detta målet.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger bra exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger mycket bra exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Baskunskaper
Du behöver arbeta vidare för att nå detta målet.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett bra sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett mycket bra sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.