👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kabare

Skapad 2018-05-03 15:58 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Från idé till färdig föreställning. Du är deltar i en skapandeprocess som resulterar i en färdig musikal. Musikalen består av drama, sång, instrumentspel, dans, kulissbygge/målning, multimedia (film, foto, ljudeffekter), scenbygge, ljussättning mm. Du har en eller flera uppgifter som bidrar till en fungerande helhet.
Grundskola 9 Musik Slöjd Bild Idrott och hälsa Svenska
Från idé till färdig föreställning. Du deltar i en skapandeprocess som resulterar i en färdig kabare.

Innehåll

Mål med undervisningen

 • skriva ett manus ( utgå från en färdig film, bok, musikal eller hitta på eget)
 • upptäcka och förstå hur musik, sång och dans kan användas som kommunikation, förstärka en berättelse och uttrycka känslor och skeenden.
 • öva dans med egen/given koreografi - som blir till en "massdans"- där alla nior deltar.
 • öva in sånger ( sång och instrumentspel)  och som passar till handlingen
 • öva in repliker utifrån manus
 • planera för och tillverka kulisser, kläder, rekvisita, affisch
 • planera multimedia ( Vad ska ingå? Vem gör vad? När ska de olika delarna vara färdiga?)
 • scenbygge
 • bokning av lokaler, ljus-och ljudtekniker
 • ekonomi ( Vilken budget har vi? Vad är det som kostar?)

 

 

 

Det här ska vi göra

 • Under vårterminen skrivs manus.
 • Övning av dans och sång/musik görs under kabareveckan
 • Under veckan sker övning med teaterpedagog .
 • Veckan då föreställningarna ges ägnas heltid åt övning.

 

 

Uppgifter

 • Musikal -dans

 • Musikal

 • Musikal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Mu Sl Bl Idh
Musikal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skapande
Jag kan delta i rörelse- och koreografiövningarna.
Jag deltar aktivt i rörelse- och koreografiövningarna, vågar använda min rörelsefantasi och kommer med idéer till koreografin.
Jag deltar aktivt i rörelse- och koreografiövningarna, vågar använda min rörelsefantasi, kommer med idéer till koreografin och är lika duktig på att följa mina klasskompisars idéer.