👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Razor Sharp

Skapad 2018-05-03 18:03 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Engelska
Under några veckor läser vi skönlitteratur på engelska och jobbar med boken Razor Sharp skriven av Andy Coombs. Vi jobbar med glosor, läser, samtalar och skriver kring bokens innehåll.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Läsa och förstå skönlitterära texter på engelska. Utveckla ordförrådet och träna på lässtrategier. 

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi läser och lyssnar till boken Razor Sharp skriven av Andy Coombs. Vi jobbar med att utöka ordförrådet.

Hur?

Vi läser och lyssnar på boken, vi tränar lässtrategier, vi utvecklar ordförrådet, vi översätter och samtalar kring det vi läst.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Din förmåga att läsa, förstå och redogöra för innehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Read fiction - läsa skönlitteratur

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsa, tolka och förstå skrift
Muntligt eller skriftligt
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text. Läser på raderna. Kan återge något innehåll.
Förstår huvudinnehållet och några detaljer i texten. Läser på raderna och ibland mellan raderna. Kan återge innehållet på ett begripligt sätt.
Förstår huvudinnehållet och detaljer i texten. Läser på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Återger innehållet på ett sammanhängande sätt.
Redogöra
Muntligt eller skriftligt
Uttrycker dig kort och/ eller enkelt med ett enkelt språk utan större variation.
Uttrycker dig tydligt och relativt säkert. Använder varierat språk. Det finns en struktur.
Uttrycker dig säkert och välformulerat med ett varierat språk. Använder såväl helhet som detaljer för att beskriva det du läst samt utvecklar budskapet genom att beskriva/ motivera/ ge exempel och förklara. Det finns en logisk struktur.
Hantera språket
Muntligt eller skriftligt
Finns fel som stör och/ eller förstör vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Använder enkel grammatik.
Finns enstaka fel men mottagaren förstår ändå av sammanhanget. Använder grammatik på ett relativt säkert sätt. Kombinerar korta och långa meningar på ett relativt säkert sätt, oftast med rätt ordföljd.
Har ett korrekt språk vilket gör att mottagaren förstår utan problem. Gör få eller inga grammatiska fel. Varierar meningsbyggnaden och är säker gällande ordföljd.