👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ung möter gammal

Skapad 2018-05-03 18:04 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En PP som beskriver arbetsområdet Ung möter gammal
Grundskola 8 Svenska
Vi läser, skriver och pratar om hur det är att vara ung nu, jämfört med hur det var förr, relationer mellan unga och gamla osv.

Innehåll

Syfte

 

Förmåga att diskutera och samtala kring texterna samt kunna jämföra hur det var förr i tiden med idag

Förmåga att läsa och tolka skönlitterära texter och förstå och sammanfatta texternas budskap

Förmågan att skriva olika sorters texter och kunna använda skriftspråkets normer

 

 

Centralt innehåll

 

 

 

 

Konkretiserade mål

Detta bedöms:

 - hur du deltar i diskussionen kring litteratur och bilder

- din förmåga att förstå och tolka skönlitterära texter i skrift

- din förmåga att skriva olika texter och anpassa stil, innehåll och språk efter situationen

Undervisningen

I 5 veckor gör vi följande:
Vi läser litteratur och ser på bilder och filmklipp, som handlar om hur livet kunde se ut förr, i skolan, hemmet och arbetslivet. Vi diskuterar och jämför med hur det är idag.

Eleverna skriver om sig själva som gamla med utgångspunkt från det vi diskuterat och läst. Var och en planerar och genomför en intervju med en äldre människa.

Vi samlar och skriver dikter, som har med ämnet att göra.

Bedömning

Detta bedöms:

 - hur du deltar i diskussionen kring litteratur och bilder

- din förmåga att förstå och tolka skönlitterära texter i skrift

- din förmåga att skriva olika texter och anpassa stil, innehåll och språk efter situationen

- din förmåga att reflektera kring lyrik och motivera ditt val av denna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska Ung möter gammal

Ung möter gammal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Egna texter
Innehåll/uppbyggnad
Du har försökt att göra en inledning eller en avslutning och har en enkel text med viss anpassning till texttyp.
Du har en bra inledning och avslutning och har en relativt komplex uppbyggnad, relativt väl anpassad till texttyp..
Du har genomfört uppgiften på ett väl utvecklat sätt, med en komplex uppbyggnad och god anpassning till texttyp.
Egna texter
Språk
Du skriver en enkel text med viss språklig variation, i huvudsak korrekt.
Du skriver en utvecklad text med relativt god språklig variation på ett ganska korrekt sätt.
Du skriver en välutvecklad text med god språklig variation på ett korrekt sätt.
Dikt
Du har skrivit en relevant dikt
Du har skrivit en relevant dikt som verkligen passar in i temat