👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, val och politiska partier

Skapad 2018-05-03 18:32 i Sågmyraskolan Falun
Detta arbetsområde handlar om demokrati, demokratiska val, riksdag och regering samt politiska partier.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Under några veckor kommer vi att arbeta med frågeställningar kopplade till kommande val till riksdag, landsting och kommun. Vi lär oss om olika politiska partier i Sverige och vad de tycker och vill. Under arbetsområdet arbetar vi aktivt med begreppet demokrati.

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Din förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
 • reflektera över demokratiska värden och beslutsprocesser

Undervisning och arbetsformer:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Använda lämpliga läromedel, studiematerial och artiklar för faktasökning och inlärning.
 • Använda Internet för faktasökning, inlärning och underlag för redovisning, t.ex undersöka vilka partier som finns och vem som leder dem, undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.
 • Tillsammans med en eller två kamrater bildar du ett eget parti som har åsikter kring några utvalda viktiga frågeställningar.
 • Muntliga redovisningar

 

 

Bedömning:

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper kring och förmågan att använda aktuella begrepp
 • Dina kunskaper om politiska partier, hur ett val går till samt vad riksdag, regering, landsting och kommun är.
 • Dina kunskaper om hur en demokratisk beslutsprocess går till
 • Din förmåga att diskutera olika politiska frågor och framföra dina åsikter

 

Hur ska det bedömas?

 • Gruppredovisning - både för helklass och enbart för lärare. Bedömning sker under hela arbetes gång med en avslutande redovisning för helklass och ev. diskussion i liten grupp tillsammans med lärare. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6