👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-05-03 21:12 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi ska läsa om forntiden. Du kommer att få lära dig mer om hur människornas vardag kunde se ut på stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi kommer att följa hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid och jämföra med hur vi lever i dag. Du ska även få lära dig hur man avläser en tidslinje.

Innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Du kan placera in tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att skriva in tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje.

 

Du kan beskriva hur människorna levde under forntiden.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att muntligt eller skriftligt berätta om hur människorna levde under forntiden.

 

Du kan beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att muntligt eller skriftligt beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.

Arbetssätt och redovisning

Vi sätter upp en tidslinje i klassrummet där vi markerar stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vi tittar på film.

Vi läser faktatexter om forntiden.

Vi skriver egna faktatexter om forntiden med hjälp av stödord. 

Reflektion

Hur hade ditt liv varit annorlunda om du var ett barn på forntiden?

Vilken tidsperiod hade du valt att leva i - stenåldern, bronsåldern eller järnåldern? Varför?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3