👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2018-05-03 21:40 i Krusboda skola Tyresö
Kort tema om luft.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Teknik
Vi undersöker luftens egenskaper.

Innehåll

1. Tema luft

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Vi undersöker luftens egenskaper genom att göra experiment och lekar kopplade till ämnet.

Vi tillverkar vindsnurror och andra föremål som vi undersöker hur de beter sig när de rör sig i luften. 

Vi samtalar om luftens egenskaper, att luft är något, vad luft är och luftens betydelse för livet på jorden. 

5. Bedömning


Eleven deltar aktivt i de övningar och de samtal vi har kring ämnet.

 

6. Kunskapskrav

Kopplingar till kunskapskraven i läroplanen:
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iaktagelser.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra enkla experiment som handlar om luft.
Se också nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3