👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2018-05-03 22:03 i Årstadskolan Falkenberg
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Följ med på en resa genom de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna får möjlighet till att utveckla sina kunskaper gällande kristendomen, islam och judendomen. 

 

Bedömning - vad och hur

Du ska få utveckla din förståelse för kristendomen, islam och judendomen.

Du ska få utveckla din förståelse för betydelsefulla platser inom de tre religionerna.

Du ska få utveckla din förståelse för betydelsefulla föremål inom de tre religionerna.

Du ska få utveckla din förståelse för betydelsefulla högtider inom de tre religionerna. 

Du ska få utveckla din förståelse för kristendomens betydelse förr i tiden, i skolan och i hemmet.

 

Du visar vad du lärt dig:

- Genom att vara aktiv på lektionerna.

- Genom att vara aktiv i de gemensamma diskussioner som förs.

- Genom att deltaga vid de filmer vi tittar på, som är betydelsefulla för vidare arbete.

- Genom att du tar till dig väsentliga kunskaper i den litteratur du väljer att läsa, både genom text och bild.

- Genom att hjälpa dina kamrater och på så vis förklara med egna ord och begrepp.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans vill vi lära genom:

- Att titta på filmer som tar upp betydande kunskaper gällande religionerna.

- Diskussioner kring frågor och funderingar som kommit fram under arbetets gång.

- Litteratur som beskriver och visar bilder på exempelvis de tre religionernas heliga platser, betydande symboler med mera.

- Sjunga sånger där texten ger en förklaring till betydande delar i kristendomen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3