Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme

Skapad 2018-05-04 08:16 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 4 Kemi Fysik
Under ett par veckor kommer vi att arbeta med värme. Du får t ex lära dig om hur värme sprids och hur en termos fungerar.

Innehåll

 • Mål – Syfte

Mål - centralt innehåll

Mål - konkretisering

Målet är att du ska kunna:

- Vara delaktig i diskussioner, undersökningar och övningar.
- Ställa hypotes, genomföra experiment och dra slutsatser.

- Dokumentera på olika sätt.

- Förklara hur molekylerna rör sig när det blir varmare eller kallare.

- Förklara ur isolering fungerar t ex i en termos

- Förklara hur värme sprider sig. (värme kan ledas, strömma och stråla).

- Samtala kring hur väder och vindar uppstår.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

Detta kommer att bedömmas:
- Din förmåga att samtala om och diskutera frågor i kemi och fysik.
- Din förmåga att genomföra experiment med bestämda instruktioner eller egna frågor.
- Din förmåga att dokumentera dina undersökningar.
- Din förmåga att jämföra dina resultat med andras och se skillnader och likheter.

- Din förmåga att förklara hur värme sprids.

- Din förmåga att förklara hur isolering fungerar.

- Din förmåga att använda fysikens och kemins begrepp.

 

Undervisning – Genomförande

 • Genomgångar och diskussioner
 • Göra experiment
 • Dokumentera
 • Läsa
 • Se på film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Fy Ke
Värme

Kan till viss del / Behöver träna mer
Har godtagbara kunskaper / Kan oftast
Har mer än godtagbara kunskaper / Är säker
Jag är delaktig i diskussioner, undersökningar och övningar.
Jag kan ställa hypotes, genomföra experiment och dra slutsatser.
Jag kan dokumentera på olika sätt.
Jag kan förklara hur molekylerna rör sig när det blir varmare eller kallare.
Jag kan förklara ur isolering fungerar t ex i en termos.
Jag kan förklara hur värme sprider sig. (värme kan ledas, strömma och stråla).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: