👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans VP-mål Hedemora Kommun, Smedby

Skapad 2018-05-04 09:00 i Smedby förskola Hedemora
Förskola
Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Vårdnadshavare upplever att verksamheten på förskolan väcker barnets nyfikenhet.

Innehåll

Bakgrund:
Politikernas prioriterade mål för förskolan i Hedemora Kommun är att vårdnadshavare ska uppleva att deras barn är trygga och trivs på förskolan samt att vårdnadshavare upplever att verksamheten på förskolan väcker barnets nyfikenhet. 

Syfte:
Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. Barnet trivs och är trygg på förskolan. Vårdnadshavare upplever att barnets nyfikenhet väcks. 

Mål:
Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Vårdnadshavare upplever att verksamheten på förskolan väcker barnets nyfikenhet. 
I vårdnadshavarenkäten ska index vara på medelvärde.

Arbetssätt:

Trygghet och trivsel:

Medelvärde

Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan

Ett bra bemötande mot vårdnadshavare och barn

Pedagoger

APT -värdegrunds diskussion.

 

Behandla barnen efter samma villkor

Pedagoger

arbetslagsplanering

 

Lyhörd för de enskildas behov

Pedagoger

Utvecklingssamtal höst och vår

 

Vårdnadshavarenkät genomförs och analyseras

Förvaltning/FC

Vårterminen, kvalitetsarbetet

 

 

 

 

Medelvärde

Jag upplever att verksamheten på förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

Att vara en medforskande pedagog

Pedagogerna

Daglig verksamhet

 

Synlig dokumentation

Pedagoger

Unikum & lokal

 

Olika miljöer som inspirerar/utmanar

Pedagoger

Kontinuerligt

 

Ge barnen möjlighet till att utforska material/saker

Pedagoger

Kontinuerligt

   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     

 

     
     
     
     

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016