👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tutorial or podcast

Skapad 2018-05-04 09:05 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska
You are going to create a podcast or a tutorial.

Innehåll

Purpose:

To speak, use and customize (anpassa) your English to different  situations.

 

 

Assement/Bedömning

 •  pronunciation and melody          uttal och melodi
 • vocabulalry                                  ordförråd                                          ordförråd: andvändning av nya ord och fraser/argumenstfraser
 • fluency                                         generellt flyt i talet
 • grammar                                      grammatik
 •  teamwork                                     samspel                                           hur väl interagerar/samspelar  du med din samarbetspartner (ger och tar ordet etc.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Utvecklingsmatris för muntlig förmåga och interaktion i gruppsamtal (Engelska)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Vilja och förmåga att samtala och använda strategier
Dina svar är kortfattade, inga egna frågor förekommer.
Du deltar aktivt i samtalet genom att svara på frågor och ställa egna frågor..
Du deltar mycket aktivt, och svaren är utförliga du ställer många egna frågor kring det aktuella ämnet. När samtalet går i stå försöker du driva det vidare.
Du deltar mycket aktivt och dina svar är utförliga och du ställer många egna frågor. Dessutom breddar och fördjupar du samtalet genom att se ämnet ur andra perspektiv och hitta på nya saker att tala om.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du gör dig förstådd men det förekommer många avbrott som gör att språket blir hackigt.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du gör dig förstådd men uttalet hindrar ibland förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar orden till största delen korrekt och med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, med ett begränsat ordförråd.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt och i huvudsak korrekt språk.
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du uttrycker dig med ett varierat och avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket och ämnet du samtalar om