Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation- bokstäver

Skapad 2018-05-04 09:55 i Ängens förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vi har valt språk och kommunikation som utvecklingsområde. Vi har sett ett stort intresse i barngruppen när det gäller bokstäver.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

- utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
- utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Så här ska det gå till

Vi har pratat med barnen och visat de olika bokstäverna som deras namn börjar på. De har målat och klippt sina bokstäver. De har letat i tidningar efter bokstäver och klippt ut. De har pärlat sina olika bokstäver. De har även använd Blue-Bot för att leta upp sin bokstav. Barnen kommer att ha gymnastik i gympasalen och på gården och erbjudas olika aktiviteter med bokstäver som fokus för att arbeta med sin egen bokstav.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Vi filmar och tar bilder med lärplattan som vi sedan reflekterar kring tillsammans med barnen.

Hur blev det?

Barnen har visat stort intresse för olika bokstäver. De har arbetat med att känna igen sin egen första bokstav i olika aktiviteter som utgår från deras intresse. Vi har använt oss av bla skapande aktiviteter och teknik för att vidareutveckla barnens intresse för bokstäver. Barnen har erbjudits aktiviter i olika smågrupper.

Analys

Genom att ha erbjudit barnen olika aktiviteter med utgångspunkt i deras första bokstav så har barnen fått möjlighet att utveckla sitt intresse för bokstäver. 

Barnen har under en längre period erbjudits att på olika sätt arbeta med bokstäverna i sitt namn. Vi har uppmuntrat barnens intresse för bokstäver genom att erbjuda olika sorters aktiviteter för att vidareutveckla intresset för bokstäver. Vi upplever att barnen letar bokstäver i den fria leken och jämför och diskuterar olika bokstäver. De diskuterar sina bokstäver, föräldrars bokstäver och kompisars bokstäver

Genom att dela barnen i mindre grupper har barnen fått större möjlighet att samtala med varandra och visa varandra sina bokstäver.

Vad behöver nu utvecklas?

Vi kommer att fortsätta erbjuda barnen olika aktiviteter där vi bygger vidare på deras andra bokstäver i deras namn.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: