👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SEMLA för de yngsta ett mini SEMLA

Skapad 2018-05-04 10:25 i Gamla Överby förskola Vaxholm Stad
Förskola
SEMLA (Socio Emotionellt och Materiellt utforskande Lärande) inför Undif femte upplägget. Ledord: motivation - uthållighet - koncentration

Innehåll

SEMLA - ett arbetssätt i förskolan: Motivation-uthållighet-koncentration

 

Olika barn behöver olika utmaningar och stöd för att lära och utvecklas. Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Anna Palmer, docent i förskoledidaktik, har utvecklat ett arbetssätt de kallar SEMLA - Socio-emotionellt och materiellt utforskande lärande. Med stöd i neurovetenskapen betonas vikten av att blanda in många sinnen, känslor och hands on-material i lärandet.

Bildresultat för semla förskolesummitSEMLA är en pedagogisk praktik som bygger på multimodala teoribildningar. 

 

SEMLA förespråkar flerstämmighet - pedagogen har flera verktyg att använda i sin undervisning och kan interagera eller växla mellan flera teorier för att stötta och utmana varje enskilt barn inom ramen för gruppens gemensamma processer.  

 

Undervisningsupplägg enligt SEMLA syftar till att förstärka förskolebarnens uppmärksamhets - , språk, och kommunikationsförmåga. Detta för att dessa områden har i tidigare studier visat sig ha stor inverkan på en individs skolframgång och livsutveckling i övrigt och att det har positiv inverkan på kort och lång sikt då det gäller barnets självförtroende, inlevelseförmåga och beslutsförmåga. 

 

Semla utgår från barnens nyfikenhet, problemställningar och frågor. Semla är en utforskande lärandepraktik. 

 

Ledord inom SEMLA: motivation - uthållighet - koncentration

 

 

 

 

 

Vi kommer att testa SEMLA arbetssättet under 6 veckor. Dokumentation och reflektioner till Undif gruppen i kommunen

Att reflektera i arbetslaget:

Struktur:

-hur många barn i SEMLA gruppen (ca. 4 barn, alltid samma grupp i passet)

-hur många pedagoger (identifiera roller: vem gör vad). Pedagog nr. 2 dokumenterar, hjälper med bild/collage, presentation till kommande passet?

-dokumentationsverktyg tillgänglig (laddade plattor, för barn och pedagoger), projektor att visa bilder/film mm

-hantera bilder, spara en/några som berättar om processen/lärdomar för passet, förbered en collage, spara inför kommande passet och visa som introduktion

-skapa en "tänka-hörna" för skisser, samtal, söka info i plattorna mm

-regler för foto/film som gäller för barn och vuxna: fråga innan man fotar, 

-dela på ansvaret att dokumentera? Barnen turas om om ansvarar för dokumentation (och kommande presentation till nästa passet)?

-varje barn väljer ett foto/collage per pass till den egna lärlogg?

-att sprida arbete: ska vi ha olika pass efter de 6 veckor med resten av gruppen? vi sparar dokumentation till Undif 5 endast från forsknigsgruppen?vill andra pedagoger testa?

 

Pedagogens roll:

-ledare, inspiratör

-ge kvalificerade erbjudanden

-se till att plattor, ficklampor mm är laddade och redo

-musik, ljusslingor till byggen

-samla material

-tillföra material vid behov/fylla på

 

SEMLA-Rum:

-mångfald av material

-estetisk

-tillgängligt

-möjlighet att spara bygget/aqrbete inför kommande passet

-se material lista från Anna Palmer för mera idéer

 

 

 

Uppgifter

 • Om SEMLA forskolesummit

 • Hur var det förr i tiden? Till "Tänkarrummet"

 • Undervisning: Ett SEMLA pass

 • Regler kring dokumentation, för barnen

 • Didaktiska frågor, 3 didaktiska strategier

 • Reflektionsfrågor till arbetslaget

 • Mini SEMLA, för de allra yngsta barn på förskolan

 • Teorier on the web :)

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016