👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2018-05-04 10:37 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 Historia
Nu ska du få lära dig mer om perioden mellan 800 – 1050 e Kr som vi idag kallar för vikingatiden. Det var under denna period som några av oss nordbor begav oss ut på havet för att kolonisera nya områden, plundra och bedriva handel.

Innehåll

 

 


Målen för detta arbetsområde är att:

A.  du ska ha grundläggande kunskaper om:

* hur det var att leva under vikingatiden. Exempel på detta är vad man åt, hur man bodde och klädde sig och vilka traditioner och högtider som var viktiga samt vad man trodde på.

* vikingarnas handelsresor

B. du ska kunna föra enkla resonemang om människornas levnadsvillkor genom att jämföra hur det var att leva på vikingatiden mot att leva idag

C. du ska kunna visa exempel på hur traditioner på vikingatiden har förts vidare in i dagens samhälle.

D. du ska kunna föra enkla resonemang om historiska källors användbarhet (källkritisk granskning)

 

Du kommer nå målen genom att:

 

  • få läsa och svara på frågor om vikingatiden

  • få se olika typer av korta filmer/power points

  • utveckla din förståelse för levnadsvillkoren under vikingatiden

  • samarbeta med andra och enskilt tankearbete

  • arbeta kreativt genom att skapa saker och ting som har samband med vikingatiden 

                                                                                

 

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

 

Analysförmågan

 

Du kommer få öva på att:

 

*jämföra likheter och skillnader mellan vikingatiden och dagens samhälle

 

Kommunikativa förmågan

 

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med dina kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.

 

Förmågan att hantera information

 

Du kommer öva på och visa att du kan söka information från olika källor. Du får visa att du kan resonera kring skillnader mellan fakta och åsikter och kunna värdera dina källor, är de användbara i ditt arbete?

 

Begreppsförmågan

 

Du ska visa att du kan använda  begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

 

Metakognitiva förmågan – Att reflektera kring sitt eget lärande

 

Du kommer få träna dig på att testa dig fram – pröva och ompröva dina tankar allteftersom du tar del av dina kamraters tankar och åsikter.