👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Levande organismer

Skapad 2018-05-04 10:42 i Gemensamt Härryda Härryda
Grundskola 5 Biologi
I det här arbetsområdet fördjupar vi oss i djur, insekter och andra levande varelser. Vi kommer att lära oss mer om livets utveckling och hur man delar in djur i grupper. Vi repeterar begreppet livscykel och kommer i detta område titta på djurens livscykel. Vi kommer också att prata om nedbrytning och de levande varelser som varken är växter eller djur, bakterier, svampar och alger till exempel.

Innehåll

Tidsperiod

vecka 15 - 23

 

Det här ska du som elev lära dig

Du ska kunna:
 • Hur man sorterar djur i olika familjer. Du ska kunna dela in djur i ryggradslösa djur och ryggradsdjur och ge exempel på djurgrupper inom varje kategori.
 • Nämna några viktiga skillnader mellan växter och djur
 • Beskriva några olika djurs livscykler, till exempel fjärilens och grodans
 • Känna igen och namnge några olika djur och insekter
 • Svampens delar
 • Berätta om Carl von Linné och Charles Darwin

 

Begrepp:

art

egenskaper

anpassning

livscykel

fotosyntes

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha gemensamma genomgånger, läsa (både tillsammans och enskilt) i Boken om biologi, samtala och diskutera, se på filmer och göra laborationer.

 

Läromedel:

"Boken om biologi"

Filmer från sli.se

 

Laborationer

 

 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att:

 • delta i diskussioner och samtal
 • genomföra fältstudier och undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar
 • söka information
 • använda begrepp på rätt sätt och i rätt sammanhang
 • beskriva arter och hur de anpassar sig till olika livsmiljöer

Under arbetsområdet kommer vi tillsammans att välja ut en del laborationer och fältstudier som vi ska genomföra och du ansvarar för att använda utrustning på rätt sätt och utifrån givna instruktioner och i samråd med mig utföra dina arbetsuppgifter på utsatt tid.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi Växter och djur

F
E
C
A
Samtala och diskutera
.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör växter och djur genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör växter och djur genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som växter och djur genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Information och källkritik
Söka information
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Infromation och källkritik
använda och sammanställa information
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Fältstudier
genomföra
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Fältstudier
planera
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du bidrar även till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån samt bidra med förslag som kan förbättra undersökningen.
Du formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
jämföra och analysera
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
Dokumentation
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Biologiska sammanhang och begrepp
Har ännu inte visat förmåga inom detta område
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Ekologiska samband
Har ännu inte visat din förmåga inom detta område
Du kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband .
Du kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband .
Du kan förklara och visa på mönster mellan människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband .
Livsmiljöer och livets utveckling
Har ännu inte visat din förmåga inom detta område
Du kan berätta om livets utveckling och ge exempel på organismers anpassning till olika livsmiljöer
Du kan berätta om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer
Du kan berätta om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer