👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarvandring i Lund

Skapad 2018-05-04 11:38 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi går en författarpromenad i Lund och lär känna vår stad samt några berömda författare som levt och verkat i Lund. Vidare arbetar vi med olika slags texter skrivna av dessa författargenier.

Innehåll

Uppdrag Vecka 19-23

1. Vi går en författarpromenad i Lund och lär känna vår stad samt några utvalda Lundaförfattare. Promenaden ska fotograferas vid varje stopp och fotografierna lämnas in i Classroom.

2. Vi arbetar med vårt texthäfte och läser utdrag ur några av de författare vi stött på under promenaden.

3. Vi arbetar med att fördjupa oss i en av författarna lite närmare och visar detta genom en muntlig presentation.

 

Arbetsgång för er presentation. Redovisningar sker vecka 23 på båda helklasserna.

• Presentera författaren, namn, födelseår, ursprung samt aktiv tid. Var bodde författaren i Lund och vad har författaren betytt för Lund?

• Ge exempel på verk författaren har skrivit samt i vilken genre författaren verkat mest..

• Ta reda på vad författaren inspirerades av i sina verk.

• Försök ta reda på hur författaren påverkat och påverkats i sitt skrivande av sin samtid, och hur författaren påverkar oss idag  (Främst för betyg C och A).

• Uppmärksamma typiska drag som författaren har, t.ex. språk, berättarstil, genre.

• Skrev författaren i någon av sina texter om den miljö som författaren levde och verkade i? (exempelvis Lund).

 

 1. August Strindberg
 2. Hjalmar Gullberg
 3. Axel Wallengren alias Falstaff Fakir 
 4. Esaias Tegnér
 5. Per Wahlöö
 6. Viktor Rydberg
 7. Fritjof Nilsson Piraten
 8. Frans G Bengtsson
 9. Elin Wägner
 10. Sigrid Combüchen

 

Redovisningsform

Ni lämnar in ert arbete i Classroom. Därefter förbereder ni en kort muntlig presentation om författaren med hjälp av Google Presentationer.

 
Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 •  Sv  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  Sv  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 •  Sv  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  Sv  söka information från olika källor och värdera dessa.

Uppgifter

Matriser

Sv SvA
Muntlig redovisning av författare kopplade till Lund samt arbete med att läsa olika slags texter och tolka dessa.

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Hantera information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Tala - samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.