👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dialekter, minoritetsspråk och nordiska språk

Skapad 2018-05-04 11:40 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Dialekter, minoritetsspråk och nordiska språk

Innehåll

Dialekter, minoritetsspråk och nordiska språk

 

Under det här arbetsområdet kommer vi att titta på vilka språk som används i Sverige och Norden, samt prata om några olika varianter av svenska. Du kommer att få visa dina kunskaper genom dels ett enskilt arbete och dels ett grupparbete.

 

Planering för arbetsområdet

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Halvklass

Fredag

Uppgifter

17

Introduktion

Diskussion om dialekter

Nordiska språk

Eget arbete

 

18

VALBORG

FÖRSTA MAJ

Gruppuppgift: Språk på många sätt (Gleerups svenska 6, a853)

Eget arbete

Språk på många sätt klar fredag

19

Enskild uppgift: Dialekter (Gleerups svenska 6, a176)

Fortsättning från måndag

LOVDAG!

LOVDAG!

Dialektuppgift klar senast onsdag

20

UTVECKLIN-GSDAG!

Introduktion enskild uppgift: plansch om dialekter

Gmg minoritets-
språk


Jobba med plansch

Jobba med plansch

 

21

Jobba med plansch

ELEVENS VAL

Jobba med plansch

Jobba med plansch

Plansch lämnas in fredag

22

Introduktion: Gruppuppgift

Gruppuppgift

Gruppuppgift


(Eleven val torsdag)

Gruppuppgift

 

23

Gruppuppgift

Gruppuppgift

Redovisningar

 Kunskapskrav

Under detta arbetsområde jobbar vi med följande kunskapskrav:E-nivå

C-nivå

A-nivå

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

 

Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

 

Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.

Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Endast E-nivå!

Endast E-nivå!