👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2018-05-04 13:47 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F
Du ska under några veckor bli "specialist" på en av våra svenska författare. Du ska läsa in dig och välja relevant fakta om just DIN författare, som du ska redovisa med hjälp av en Power Point.

Innehåll

 

 

                                            

 

 

                                  

 

Maserskolan

 

Pedagogisk planering

 

Delmoment: Litteraturhistoria

 

År: år 9

 

Beskrivning av arbetsområdet.  Ur Lgr 11 Läroplan för grundskolan, centralt innehåll för årskurs 7-9

 

(Arbetsområdet behandlar följande delar ur det centrala innehållet)

 

” Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige. Hur det var historiskt och kulturellt då verken tillkom. Muntlig presentation med hjälp av olika verktyg.  Hur man sovrar i en stor informationsmängd samt källkritik.” utdrag ur lgr 11

 

 

 

Arbetsområdets mål:

 

(Vad ska eleven ha lärt sig)

 

Du ska lära dig lite om våra svenska författare som påverkat och påverkar vår svenska litteratur.

 

 

 

Arbetsområdets innehåll:  

 

(Vilket innehåll? Hur ska vi arbeta? Tidsperiod för arbetet)

 

Du kommer att specialisera dig på en författare. Du ska tillverka en Power Point, med allt som är värt att veta om din författare. Du ska redovisa din författare muntligt (C) och låta oss lyssna,se eller läsa något som din författare skrivit. Du kommer att ha tillgång till datasalen, boken ”Svenska författare”, Antologier osv. Endast din fantasi sätter gränserJ OBS källhänvisning är ett krav! Arbetet ska vara redovisat och klart v. 22

 

 

 

Examination:

 

(Vad ska examineras? Hur ska momentet examineras? När ska momentet examineras?)

 

Examination: Genom att du tar ansvar för att ditt arbete är klart inom tidsperioden. Vill du nå högre omdöme MÅSTE arbetet redovisas muntligt tillsammans med dikt, filmsnutt, el. Annat material som din författare producerat

 

 

 

Kunskapskrav för nivå E-A

 

(Kriterier kopplade/matris kopplat till arbetsområdets mål)

 

E – tillverka en Power Point

 

C- som ovan men redovisa ditt arbete muntligt tillsammans med något du läst, sett eller hört av din författare, ex. läs en dikt högt, se en snutt film el. dylikt

 

A- som ovan men arbetet skall även innehålla en jämförelse med en annan författare, du ska se likheter, olikheter osv. Dessutom ska arbetet innehålla en redovisning hur samhället såg ut under den tid som din författare levde, ekonomi, arbete, skola, politiska händelser osv, något som påverkade din författares sätt att skriva.