Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande

Skapad 2018-05-04 14:45 i Ormen Långe Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska sträva efter att varje barn - utvecklar sin identitet och känner trygghet i den - utvecklar självständighet och tillit till egen förmåga - utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.. -utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord... Lpfö 98/16

Innehåll

 

På Myran får barnen utveckla sin identitet och sin självständighet.
Vi uppmuntrar barnen till egna inititativ och får barnen att lita till sin egen förmåga.
Genom att dela in barnen i mindre grupper får vi ett lugnare klimat och kan arbeta mer individanpassat.
Vi har gymnastik i vår gymnastiksal en gång i veckan. Där tränar barnen sin motorik, koordination, kroppsuppfattning, de lär sig samarbeta och följa instruktioner.

 

Varje dag har barnen tillgång till vår lilla lekhall.
Här får barnen utlopp för sitt rörelsebehov samtidigt som de tränar grovmotorik, finmotorik och balans.
I vår skapande verksamhet får barnen prova olika material och målartekniker.
Det är inte det slutgiltiga resultatet som är det viktiga utan allt det roliga vi har på vägen!

Genom att ta tillvara på det barnen visar intresse för får vi på ett naturligt sätt in matematik och naturkunskap i vår verksamhet. Vi arbetar med färg, form, antal, vi sorterar och jämför.

 

En gång i veckan försöker vi gå på små promenader i vårt närområde.
Ibland är vårt mål en lekplats, men ofta är själva promenaden i sig målet.
Vi tittar på och pratar om djur och natur och annat spännande som händer runtomkring! 

I vår dagliga samling leker vi med ord, sjunger samt använder rim och ramsor. Vi arbetar med konkreta föremål och bilder för att utveckla barnens talspråk och ordförråd.
Vi pratar om våra kompisar och familjer och uppmuntrar barnen att uttrycka tankar, ställa frågor och att våga prata inför och med varandra.
 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: