👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt Alven -18

Skapad 2018-05-04 20:49 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Alla ska lyssna på varandra och tilltala andra på ett schysst sätt. 

Alla ska få ha sin integritet.

Alla ska kunna vänta på sin tur

Vi ska gemensamt vara försiktiga med vårt material.

Vi ska vara rädda om allt levande, människor, djur och vår natur.

Aktivitet:

Vi jobbar med Alfonsmaterialet som handlar om känslor i smågrupper. 

Vi har samling där alla blir sedda och får komma till tals.

Sakpåse

Sagoläsning varje dag.

 

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi jobbar med Alfonslådan en gång i veckan i små grupper. I lådan finns det 10 olika samtalskort med ett antal frågor. Varje gång får barnen fundera och samtala om dessa frågor och olika känslor.  

På morgonsamlingen går vi gemensamt igenom vilka barn och vuxna som är här och vad som händer under dagen. Stunden ger tillfälle för barnen att berätta/fråga om de funderar på något och kompisarna lyssnar.

Under vårterminen har vi använt oss av vår sakpåse. I den tar barnet med sig något hen vill visa upp och berätta om. Alla barn lyssnar, ställer frågor och saken skickas runt så alla får känna på föremålet. Med fotografi och barnets egna ord sätts dokumentet upp och barnen fortsätter ofta samtalen när de tittar på dokumentet.

Vi läser tillsammans i smågrupper varje dag efter lunchen. Vi samtalar med barnen om bokens innehåll och väcker frågor om karaktärernas känslor 

I alla dagens aktiviteter, både fri lek och planerade aktiviteter samtalar vi med barnen om allas integritet.

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016