👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 - berättande texter (SKRIVA)

Skapad 2018-05-05 07:03 i Tågaborgsskolan Helsingborg
En LPP för arbetet med svenska där vi jobbar med skrivandet med fokus på berättande texter.
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att arbeta med berättande texter för att du ska bli säkrare på textgenrens struktur och språkliga drag.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska utveckla sina förmågor att:

 • formulera och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • ge omdömen om och bearbeta text

Innehåll

Vad?:

 • berättande texters struktur
 • sambandsord
 • tips på inledning
 • avslutning av berättande texter
 • miljö- och personbeskrivningar
 • prepositioner

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • pararbete
 • skrivuppgift

Bedömning

Hur säker du är på berättande texters:

* innehåll
* struktur
* språkliga drag

och hur du visar detta. 

Matriser

Sv
Matris för berättande texter

Berättande text

Inte än
Godkänt
Mer än godkänt
INNEHÅLL
Texten är begriplig med den "röda tråden" är svag.
Texten är begriplig och innehåller en enkel handling med en tydlig "röd tråd".
Texten har ett relativt tydligt innehåll med en utvecklad handling och "röd tråd".
STRUKTUR
Rubrik Inledning Händelser Problem Händelser Upplösning
Skriver en rad löst sammanhängande händelser med en enkel avslutning.
Har i huvudsak fungerande struktur.
Har en relativt väl fungerande struktur.
SPRÅKLIGA DRAG
Ordval och meningsbyggnad Tempus
Använder ett fåtal av de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Använder de språkliga drag som typiska för en berättande text.
SKRIVREGLER
Osäker på stor/liten bokstav. Stavfel påverkar förståelsen av texten.
Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen.
Relativt få fel i användningen av skiljetecken. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.