👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kleider machen Leute

Skapad 2018-05-05 10:11 i Nannaskolan Uppsala
Till kapitel 1 i Der Sprung 3
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Under kommande veckor får du bland annat lära dig en massa klädesplagg och att prata om och beskriva kläder. Du kommer även få lära ord som beskriver utseende.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad tyska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

I undervisningen kommer vi att jobba med

 • läsa och lyssna på texter som tar upp kläder och utseende
 • träna på motsatsord
 • göra minnesövningar för att få in orden
 • beskriva er själva skriftligt och sedan lyssna och gissa vem som beskrivs

 

Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna;

 • Genom skriftliga och muntliga uppgifter, hörövningar
 • Hör och läsförståelseprov

 

 

Undervisning

Vi kommer att träna på ovanstående genom att

 • Lyssna och läsa
 • Prata och skriva
 • Sjunga och leka

 

Vad bedöms?

 • Din läsförståelse              
 • din hörförståelse              
 • din förmåga att uttrycka dig begripligt i tal och skrift och att använda dig av de ord, uttryck och grammatiska strukturer som vi gått igenom under arbetsområdet    

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9

E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.