Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagomassage

Skapad 2018-05-06 09:07 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola F – 5
Ett dokument där avdelningarna tydligt kan synliggöra och delge sin pedagogiska planering för varandra för att främja en röd tråd mellan avdelningarna

Innehåll

Arbetsområde/aktivitet 

 Sagomassage.

Hur ska vi arbeta med detta?

Sagomassage med musik. Mjuka underlag,skapa stämning med ljus och dämpad belysning. Arbeta i par med olika kompisar.

Syftet med arbetsområdet/aktiviteten

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande  samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar si ståndpunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt  utmanas ytterligare genom att inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

 

VARFÖR SKA ELEVERNA GÖRA DENNA AKTIVITET?

Vi upplever att eleverna har svårt att varva ner och det lätt blir en stökig miljö.

 

VAD SKA ELEVERNA FÖRSTÅ EFTERÅT?

Vi vill att eleverna ska ha förståelse för hur dom kan medverka till en lugnare miljö och ta hänsyn och ha ett empatiskt förhållningssätt till varandra. Att det är viktigt med balans mellan aktivitet och vila.

 

VILKA FÖRMÅGOR UTVECKLAS?

 • Skapa och upprätthålla relationer. 
 • Empati
 • Kreativitet
 • Självuppfattning
 • Karaktär

 

 

   Utvärdering av aktiviteten.

    Samtal i grupp och observationer i aktiviteten och på fritids.

 

       

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: