👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 2018 åk 9 Musikens sammanhang och funktioner, Musiken under 2000-talet STT

Skapad 2018-05-06 10:24 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP om musiken hur populärmusiken utvecklades under 2000 - talet
Grundskola 9 Musik
Musiken under 2000-talet

Innehåll

Musikens sammanhang och funktioner åk 9 vt 2019 

Mål för elev

 • Du utvecklar din förmåga att lyssna till och urskilja olika sorters musik
 • Du utvecklar dina kunskaper om och ökar din förståelse för olika sorters musik
 • Du utvecklar din förmåga att reflektera över musiken för att kunna redogöra för skillnader och likheter mellan äldre och nyare musik
 • Du utvecklar din förmåga att lyssna till olika instrument och hur de används

Innehåll

Du kommer att

- läsa om och resonera kring hur olika genrer växt fram under 2000-talet
- lyssna på och resonera kring hur instrumenten används på olika sätt
- läsa om betydelsefulla artister och lyssna till deras låtar
- resonera kring hur musiken används i olika medier
- resonera kring hur musiken förknippas med identitet och grupptillhörighet

 

Genomförande

Under de olika teoriperioderna kommer du att

- gå igenom fakta.
- få lyssna på musik från de olika perioderna/årtiondena
- öva dig i att fundera över och resonera kring hur musiken är uppbyggd, hur olika instrument används, olika sångsätt mm.
- få sjunga och spela musik från perioden
- ha läxa och prov på faktainnehåll och musikexempel

 

 

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

 • använda faktakunskaperna som grund för att kunna urskilja olika musikstilar, olika musikföreteelser och instrument
 • använda faktakunskaperna som grund för att kunna resonera kring hur olika instrument används, hur de olika stilarna utvecklats och vad detta beror på
 • genom lyssning känna igen olika musikstilar
 • resonera kring hur musiken påverkar oss


Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen

 

Kursplanemål

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att

 • utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter.
 • utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

 

Matriser

Mu
Musikens sammanhang och funktioner åk 9 ht 2017

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analys och samtala om musik
Eleven kan föra….resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
enkla och till viss del underbyggda...
utvecklade och relativt väl underbyggda…
väl utvecklade och väl underbyggda...
Dessutom kan eleven i…urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt… urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
viss utsträckning med viss säkerhet
relativt hög utsträckning med relativt god säkerhet
hög utsträckning med god säkerhet.