👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar

Skapad 2018-05-06 10:45 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Lösningar och blandningar
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Lösningar och blandningar finns överallt. Men vad är skillnaden mellan dem? Kan man skilja ämnen åt som har lösts eller blandats?

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan

 • genomföra och dokumentera enkla undersökningar
 • beskriva skillnaden mellan lösningar och blandningar
 • separera lösningar och blandningar

 

Innehåll

Arbetsområdet handlar om

 • olika lösningar och blandningar
 • hur man kan dela upp lösningar och blandningar

Genomförande

Du kommer att få:

 • ställa hypoteser
 • genomföra undersökningar i helklass och i grupp
 • dokumentera genom text
 • se på film
 • diskutera med dina klasskamrater
 • jämföra dina egna och andras resultat

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt i undersökningar och diskussioner
 • skriftligt/ muntligt skilja på vad som är en lösning och en blandning
 • skriftligt/ muntligt visa hur du kan separera lösningar och blandningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3