👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var dig själv!

Skapad 2018-05-06 15:03 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Ett arbetsområde om familjen förr och nu, om skolan förr och nu och om mobbning.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Du ska få kunskap om olika familjeförhållanden och mobbning. Du ska kunna undersöka elevnära (grupper, mobbning, minoriteter, könsroller) samhällsfrågor ur något perspektiv och kunna beskriva samband med underbyggda resonemang. Du ska kunna använda utvalda begrepp på rätt sätt. Du ska kunna värdera och uttrycka ståndpunkter med resonemang och underbyggda argument.

 

 

Det här ska du lära dig.

 

 • Hur kan en familj se ut idag?
 • Vad är det för skillnad mellan skolan på 1800-talet och skolan idag?
 • Vilka kan gifta sig och hur går vigseln till?
 • Hur går det till om föräldrarna vill skilja sig och vem bestämmer var barnen ska bo?
 • Vad  betyder ”för barnets bästa” om föräldrarna vill skiljas?
 • Vad är det för skillnad mellan adoptionsföräldrar och fosterföräldrar?
 • Vilka bestämmer över skolan och i skolan?
 • Vad är mobbning och vad kan man göra åt mobbning?
 • Vad är BRIS och Barn- och elevombudet?

Så här kommer vi att arbeta.

Du kommer att få lyssna på föreläsningar, läsa läroböcker, se film, diskutera och analysera, pararbeta m.m.

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Efter avslutat arbetsområde kommer du att få visa vad du kan genom en skriftlig redovisning.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6