👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 - Matte - Kapitel 4 - Samband och förändring

Skapad 2018-05-06 17:57 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Att kunna förstå och använda sig av modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. De har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val. I det här området kommer du att arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

Samband och förändring

Syfte:

Under detta arbetsområde ges du möjlighet att utveckla dina förmågor att:

×         Begrepp: Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Problemlösning: Utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

×         Resonemangsförmåga: Föra och följa matematiska resonemang.

×         Kommunikationsförmåga: Utveckla en förtrogenhet med matematiska uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Centralt innehåll:

×         Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

×         Användning av procent och förändringsfaktor i algebra och ekvationslösningar.

×         Procentenheter.

Arbetssätt:

Genomgångar och diskussioner individuellt, i par, mindre grupper och klassvis.

Enskilt- och pararbete i boken, kapitel 4.

Diagnos med återkoppling (kamratrespons, formativ bedömning (var är du och vad behöver du öva mer på).

Bedömningsunderlag:

Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna.
Gruppdiskussioner

Skriftligt prov i slutet av arbetsområdet (Delprov 1: Måndag 4 juni)                  

Viktiga begrepp:

Procent

Promille

Andelen

Delen

Det hela

Förändringsfaktor

Ränta

Räntesats

Procentenhet

Bråkform

Decimalform

Procentform

(Koordinatsystem)

(x-axel)

(y-axel)

(x-koordinat)

(y-koordinat)

(Origo)

(Punktdiagram)

(Graf)

(Jämförpris)
(Proportionalitet)

(Linjära samband)

 

Verktyg:
Mattebok Prio kap 4

Stenciler
Aktiviteter

Digitala verktyg:

Träna via följande hemsidor:

×         https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/procent

×         https://webbapp.liber.se/matematikboken-y/#/1-brak-procent

Filmlista:

Procent:

×         https://www.youtube.com/watch?v=PsZ8KYWyqgo&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A

×         https://www.youtube.com/watch?v=_Wk-c0Gh_xI&index=1&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A

×         https://www.youtube.com/watch?v=ka7mRbA2ql8&index=3&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A

×         https://www.youtube.com/watch?v=Wb1WVOVEqbc&index=4&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A

 

Beräkna andel, delen och det hela:

×         https://www.youtube.com/watch?v=eG0AeUdjwVI

×         https://www.youtube.com/watch?v=7719HQuGlqo

 

Procentuell förändring:

×         https://www.youtube.com/watch?v=xnjwBlL06G0&index=2&list=PLC0uA88O8pF_Izr8mpisK2fTKpnkzR-cW

 

Promille:

×         https://www.youtube.com/watch?v=HPpJF9tLH8A

 

Förändringsfaktor:

×         https://www.youtube.com/watch?v=3HhflviRceM

 

Upprepade förändringar:

×         https://www.youtube.com/watch?v=CdRP7iLkSTc&t=2s

 

Algebra och procent:

×         https://www.youtube.com/watch?v=2Q-Rp0XNFSo

 

Procentenheter:

×         https://www.youtube.com/watch?v=-4mU5r8QhCo

 

Ränta:

×         https://www.youtube.com/watch?v=k-uGIn6Pm7E

 

(Koordinatsystem, Grafer, Jämföra priser i diagram, Proportionalitet och linjära samband, Räkna med proportionalitet, Mer om linjära samband, Para ihop formler och grafer.. Kommer i 9an)

Preliminär lektionsplanering:

V 19. Procent och promille 4.1                                Genomgång: Procent, förkorta och förlänga bråk, procentform, bråkform, decimalform.

                                                                                   Räkna: Kapitel 4.1

V 20. Förändringsfaktor 4.2                                     Genomgång: Förändringsfaktor
                                                                                   Räkna: Klart 4.1
                                                                                                Kapitel 4.2

V 21. Algebra och procent 4.3                                 Genomgång: Problemlösning med ekvationer

                                                                                   Räkna: Kapitel 4.2 - 4.3         

V 22. Procentenheter 4.4                                         Genomgång: Förändring i procent
                                                                                   Räkna: 4.4

V 23. PROV Måndag                                                 Delprov 4.1 - 4.4