👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten och mark

Skapad 2018-05-06 20:39 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F Kemi
Luft är en blandning av många gaser och det är syrgasen i den som vi behöver. Vatten är ett väldigt vanligt ämne och tack vare dess mycket ovanliga egenskaper kan det finnas liv på jorden. Vår jord består av både små, små stenkorn och förmultnade växter och djur. För att våra växter ska kunna växa är det viktigt att den är näringsrik. Dessa tre områden kommer vi nu att arbeta med lite mer noggrant.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om luft, vatten och mark. Vi kommer att ha föreläsningar, se filmer på studi, arbeta med häftet (påvisa gaser, vattnets-, kolets-, organiska jordens- och kvävets kretslopp, vattenverk/reningsverk). Jag kommer att bedöma dig så här:
* Hur du dokumenterar och diskuterar runt allt vi går igenom i häftet
* Hur du skriftligt redogör för olika begrepp i finalerna (i par och enskilt)
* I laborationsplaneringen du kommer att få göra

Filmerna vi ser på studi:
LUFT/MARK - vad är luft, syrgas, vätgas, kvävgas, kvävets kretslopp, ozon, kolets kretslopp, fosforens kretslopp
VATTEN- vatten, vattnets kretslopp, rening av avloppsvatten, rening av dricksvatten, vattnets kemiska egenskaper

Matriser

Ke
Luft, vatten och mark

E
C
A
Samtala och diskutera
FÖRELÄSNINGAR HÄFTET
Du samtalar och diskuterar frågor som rör olika kretslopp i vår natur på ett enkelt sätt.
Du samtalar och diskuterar frågor som rör olika kretslopp i vår natur på ett utvecklat sätt.
Du samtalar och diskuterar frågor som rör olika kretslopp i vår natur på ett välutvecklat sätt.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
LABORATIONSPLANERINGEN
Du gör en enkel planering som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du gör en planering som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du gör en planering som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentera undersökningar
HÄFTET
Du gör enkla dokumentationer.
Du gör utvecklade dokumentationer.
Du gör välutvecklade dokumentationer.
Kemiska processer och samband i naturen
HÄFTET FINALERNA
Du för enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.