Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulbanan

Skapad 2018-05-06 21:48 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Slöjd Teknik
Vi har tidigare pratat om gravitation (rymden) och tyngdkraft (rörelse och konstruktion). Nu ska ni få träna er förmåga att tämja denna kraft genom att tillverka en kulbana.

Innehåll

Med inspiration av film och bilder från nätet får du ideér och stöd i konstruktionen av din kulbana.

 

Så här kommer vi arbeta:

Du börjar enskilt att skissa på ett eget förslag på en kulbana (lämnas in till Mattias)

Detta förslag diskuterar du med din grupp och alla i gruppen ska få visa sina förslag.

Därefter sammanställer ni era skisser till gruppens förslag och det är denna bana som ni ska konstruera.

Kulbanan ska sedan fästas på en skiva med måtten 50x100cm

 

Detta kommer vi att bedöma:

 Din förmåga att:

- konstruera en fungerande kulbana med hjälp av olika material.

- använda rätt begrepp i teknik och slöjd när du berättar om din kulbana

- komma på lösningar under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: