Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Matematik åk 1, talen 0-100 och dubbelt och hälften

Skapad 2018-05-06 22:59 i Ångelstaskolan Uppsala
talen 0-100, ental och tiotal, dubbelt och hälften.
Grundskola 1 Matematik
10, 20, 30... Nu ska vi träna på talen upp till 100! Vi kommer att prata om ental och tiotal. Vi ska också arbeta med dubbelt och hälften så mycket.

Innehåll

Mål

Du ska kunna...

 •  räkna addition och subtraktion med tiotal
 •  dubbelt och hälften
 •  bilda tvåsiffriga tal av tiotal och ental
 •  talen 0–100
 •  udda och jämna tal
 •  jämföra storleken på tal
 •  talmönster

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

 • få instruktioner och förklaringar av lärare.
 • delta i diskussioner och samtal.
 • enskilt och i grupp arbeta i arbetsböcker.
 • rita, skriva och räkna.
 • spela spel.
 • arbeta med konkret material.

Bedömning 

Du kommer bedömas utifrån din förmåga att kunna...

 •  räkna addition och subtraktion med tiotal
 •  dubbelt och hälften
 •  bilda tvåsiffriga tal av tiotal och ental
 •  talen 0–100
 •  udda och jämna tal
 •  jämföra storleken på tal
 •  talmönster

Du kommer att få visa dina förmågor när du:

 • samtalar i grupp.
 • arbetar i arbetsböcker.
 • ritar, skriver och mäter.
 • arbetar med konkret arbetsmaterial.
 • gör en summativ diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: