👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektion pedagogisk planering

Skapad 2018-05-07 08:07 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
underlag och stödfrågor för pedagogisk dokumentation utifrån gjorda pedagogiska planeringar.
Förskola
Iakttagelser innan: Pedagogisk planering, bild-film -aktiviteter , nedskrivna observationer. Där ni tittat och skrivit ner vad barnet säger, vad barnet gör samt reflektioner

Innehåll

Avdelnings planering

Reflektion avsett 15-30 minuter per pedagogisk planering.

Stödfrågor för reflektion:

  • Vad undersöker barnet/barnen el grupp?
  • Vilka frågor skulle ni kunna tänka oss att barnet/barnen eller gruppen ställer sig?
  • Hur skulle man kunna utmana vidare? Djupare?
  • Hur ser ni barnets/barnens eller gruppens delaktighet och inflytande?
  • Kan ni se kopplingar till ett anpassat lärande där barn upplever och utforskar utifrån sina egna intressen?
  • Vilka läroplansmål kan ni se? Koppla dem till reflektionen.

 

Skriv ner svaren som ni har kommit framtill, dessa reflektioner blir utgångspunkten för hur ni kommer vidare och lägger upp ert fortsatta arbete.