👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2018-05-07 09:20 i Björkås förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Vi går till skogen och lär barnen om att värna om vår natur och vad som finns i skogen. Dom får träna sin motorik av att röra sig i skogen.

Innehåll

Temat/aktiviteten Skogen och motorik

 

Var är vi? Barnen visar intresse av småkryp, och vandrar gärna i skogen. Hoppar från stenar och rötter.

 

Vart ska vi? Ge barnen mer kunskap av olika djur och växter. Motorisk träning i kuperad terräng.

 

Hur gör vi? Vi tar med oss förstoringsglas och utforskar skogen på nära håll. Lär oss om ett djur/växt i taget. Samlar fakta och delger barnen med detta på samlingen.

 

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016