Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och Rätt

Skapad 2018-05-07 09:35 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Lag & Rätt
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap
Varje dag begås det brott i samhället. Varför bryter människor mot lagen? Vilka blir brottslingar och hur ska samhället hantera dem? Avsnittet diskuterar dessa och andra viktiga frågor som vad som kännetecknar en rättsstat. Avsnittet tar också upp vad som händer när lagarna inte följs från att en person blir misstänkt för ett brott till att en dom fastställs efter en rättegång och verkställs samt vilka påföljder, straff, vi har i Sverige.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • känna till vad som kännetecknar en rättsstat.
 • kunna granska statistik om brott och straff kritiskt.
 • analysera och förklara ur olika perspektiv varför människor begår brott.
 • redogöra för hur polis, åklagare och domstolen behandlar ett ärende.
 • reflektera över straff och påföljder, deras betydelse för den enskilde och för samhället i stort.

 

Förmågor

 • Att utveckla förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, till exempel genom svensk lagstiftning.
 • Att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv till exempel varför människor begår brott.
 • Att utveckla förmågan att analysera samhällsstrukturer, till exempel det svenska rättsystemet, med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
 • Att utveckla förmågan att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor, till exempel kring olika typer av påföljder, och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
 • Att utveckla förmågan att söka information om samhället från medier, internet och andra källor.
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Centrala innehåll

 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

 

Arbetsgång

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor 
 • PM om en brottsling
 • Diskussion

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om lagar & rätt
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Har goda kunskaper om rättsystemet
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner.

 

Uppgifter

 • Brottsling

 • Instuderingsuppgifter Lag & Rätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: