👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsmedel kemi eller Matens kemi

Skapad 2018-05-07 09:47 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi lär oss om all näringsämnen som kroppen behöver Kolhydrater, Proteiner, fett, vitaminer och mineraler
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Kunskaper om vad maten består av och vad är det som människokroppen mår bra av, får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande.

Innehåll

Syftet med undervisningen är ..........

 •  
  Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 •  
  Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 •  
  Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Konkretisering av målen

Undervisningen skall sträva efter att eleven:

 • redogöra för vilka näringsämnen vi behöver, samt vad de används till i kroppen.
 • exempel på mat där man hittar dessa näringsämnen.

 • beskriva vad som sker vid fotosyntes och cellandning
 • förklara sambandet mellan fotsyntes och cellandning
 • redogöra för hur kolhydrater, proteiner och fetter är uppbyggda

 • ge exempel på enkla och sammansatta sockerarter
 • förklara skillnaden mellan snabba och långsamma kolhydrater
 • ge exempel på sötningsmedel och dess effekter
 • förklara skillnaden mellan mättat, omättat och fleromättat fett
 •  redogöra för vilken funktion fett har i kroppen
 • veta att proteinernas byggstenar är aminosyror.

 • redogöra för några vitaminer, mineraler och enzymer och deras funktion i kroppen.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Arbete i läroboken
 • Laborationer
 • Film
 • Gruppdiskussioner
 • Läxor
 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt kunskapsprov

Vi kommer att jobba med förmågorna att kommunicera, laborera och att använda sig av informationen inom Livsmedel kemi.
Vi kommer att jobba mycket med muntliga diskussioner, filmvisning, undersökningar och dokumentationer

 

Kopplingar till läroplan

 •  
  Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 •  
  Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 •  
  Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 •  
  Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Det ska bedömas

 • förmåga att förstå och använda begrepp och modeller
 • förmåga att delta aktivt i olika observationer, etiska diskussioner, experiment
 • förmåga att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera en undersökning

 

HJÄLPMEDEL : 

1-FILMLÄNKAR

 ATT KUNNA LÄRA DIG OCH ÖVA PÅ STUDIETEKNIKEN.

 STUDIETEKNIK        http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4115

ANVÄND STUDIETEKNIK     http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5005

MINDMAP               http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U102765-01

LÄSTEKNIK            http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U102765-02

2- SPEKTRUM Kemi KURSBOKEN

 3- SPEKTRUM Kemi ONELINE 

http://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/

http://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/#/

4- SAMMANFATTNINGS KOMPENDIET SOM DELAS UT PÅ LEKTIONERNA

Uppgifter

 • Mall till planering inför vetenskaplig undersökning

 • Uppgift: Planering inför Vetenskaplig undersökning

 • Sammanfatta av filmen KOLHYDRATER

 • Filmlänkar för Matens kemi

Matriser

Bi Ke
Livsmedel kemi eller Matens kemi

Din förmåga att söka och granska information, kommunicera och ta ställning.

Insats kräva
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunicera
Hittills har du inte visat än att du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Du måste börja satsa mer för att nå kunskapskraven
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Din förmåga att genomföra systematiska undersökningar.

Insats kräva
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Ställa frågor som går att undersöka på ett naturvetenskapligt sätt
Hittills har du inte visat att du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.¨ Du måste börja satsa mer för att nå kunskapskraven
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Tolka resulat och dra slutsatser
Hittills har du inte visat att du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Du kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet. Du måste börja satsa mer för att nå kunskapskraven.
Du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Du kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Du kan föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Redovisa och kommunicera resultatet
Hittills har du inte visat att du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Du måste börja satsa mer för att nå kunskapskraven.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Utvärdera undersökningar
Hittills har du bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Du måste börja satsa mer för att nå kunskapskraven.
Du bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Du ger förslag som kan förbättra undersökningen och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Din förmåga att beskriva och förklara

Insats kräva
Betyg E
Betyg C
Betyg A
När det handlar om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar.
Hittills har du inte visat att du har grundläggande kunskaper kring detta. Du visar det genom att ge exempel och genom att beskriva dina kunskaper med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.' Du måste börja satsa mer för att nå kunskapskraven.
Du har grundläggande kunskaper kring detta. Du visar det genom att ge exempel och genom att beskriva dina kunskaper med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper kring detta. Du visar det genom att förklara och visa på samband inom det beskrivna med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper kring detta. Du visar det genom att förklara och visa på samband med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
När det handlar om kemiska processer i levande organismer.
¨Hittills har du inte visat att du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang kring detta. Du måste börja satsa mer för att nå kunskapskraven.
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang kring detta.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring detta och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring detta och visar då på komplexa kemiska samband.