👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckla ditt skrivande 4A!!

Skapad 2018-05-07 10:00 i Stentägtskolan Söderhamn
Läsa och skriva olika typer av texter
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer du att få skriva några olika texter. Vi kommer att träna på att göra texterna mer levande genom beskrivningar, liknelser och jämförelser. Du ska även få arbeta med texters uppbyggnad och kännetecken. Du kommer också att få skriva texter till olika mottagare, man skriver inte lika när man skriver till sin chef som när man skriver till sin kompis. Du kommer också få chans att bedöma och förbättra dina texter. Och, som vanligt när du skriver, ska du tänka på att använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken där det passar. Du ska också tänka på stavningen.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt (tal- och) skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att (läsa och) skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra

 

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig:

- strukturen i olika typer av texter 
  (vilka delar bör texten bestå av för att den ska beskriva och berätta det du vill: urbriker, underrubriker, stycken).
- hur man använder sig av jämförelser, adjektiv och adverb i sin text så att innehållet blir tydligare och mer utvecklat
- hur man förändrar språket beroende på mottagare 
- hur man bearbetar sin text (processen från tankekarta till färdig text)

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

Ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar och går igenom... 

- hur man gör texter mer levande med adjektiv och liknelser/jämförelser
- uppbyggnad
- språket i genren
- vad ska man tänka på när man skriver till olika mottagare

Arbeta enskilt:
- skriva kortare texter från olika genrer där du...

... använder jämförelser (hundens päls såg ut som en trasmatta)
... använda adjektiv, adverb etc för att brodera ut texten (den gulliga, svarta hunden sprang fantastiskt fort)
... anpassar texten till olika mottagare
... läsa igenom texter och ge förslag på förbättringar
... bedömning av texterna

Grupparbete:
- tillsammans jobba med utveckling av texter genom att exempelvis skriva genmensamma meningar eller stycken
 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att;

* förstå skillnader i budskap mellan olika texter och olika genrer 
* skriva texter av olika genrer och använda dess specifika kännetecken
* skriva en text anpassad för skilda mottagare
* använda adjektiv, adverb och jämförelser  
* samtala och diskutera kring olika texter
*

Det visar du genom att...

- vara aktiv på lektionerna
- skriva texter
- delta aktivt i pararbetet

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Skriva olika texter

Skriva

 • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Berättande text
Helhetsbedömning
 • Sv  E 6
Jag kan skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och ganska tydlig. Texten har koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och tydlig. Texten har bra koppling till uppgiften.
Innehåll
(gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
 • Sv  E 6
Jag kan skriva en text som har enkla beskrivningar av personer och miljö. Jag radar upp händelser.
Jag kan skriva en text som har beskrivningar av personer och miljö. Jag varierar orden "sedan" och "sa". Jag återger händelser och förmedlar ibland upplevelser.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar av personer och miljö. Jag varierar orden "sedan" och "sa". Jag har med en liknelse med "som". Ex: "Hennes ögon var blå som en sommarhimmel"Jag förmedlar upplevelser och utvecklar dem.
Struktur - händelseförlopp
Jag skriver en början, ett eller flera problem, en lösning och ett slut.
Jag skriver en början, ett eller flera problem, en lösning och ett slut.
Jag skriver en början, ett eller flera problem, en lösning och ett slut.
Struktur - röd tråd
 • Sv  E 6
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår - jag har en röd tråd.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig. Jag berättar tydligt så att andra förstår - jag har en röd tråd.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår - jag har en röd tråd.
Skrivregler - Stavning
 • Sv  E 6
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skrivregler - Skiljetecken
 • Sv  E 6
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Tempus - tidsform
dåtid/nutid/framtid
 • Sv  E 6
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Tempus varieras medvetet i texten, t ex tillbakablickar/ parallellhandling i berättelsen.
Ge omdöme
Läsa andras texter och kunna ge respons.
 • Sv  E 6
Jag kan säga två saker som är bra och en sak som kan förbättras i texten "Two stars and a wish".
Jag kan säga flera saker som är bra och flera saker som kan förbättras som höjer textens kvalitet.
Jag kan säga flera saker som är bra och flera saker som kan förbättras som höjer textens kvalitet och tydlighet.
Bearbetning av text
Ta emot respons och förbättra sin egen text.
 • Sv  E 6
Jag kan bearbeta några saker i min text utifrån den respons jag fått.
Jag kan bearbeta flera saker i min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Jag kan självständigt bearbeta min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.