👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt

Skapad 2018-05-07 10:13 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Spindlarnas mål:

att barnen ska respektera andras åsikter och personligheter
alla ska känna sig respekterade för den de är
att barnen ska vara öppna för varandras likheter och olikheter och se fördelar istället för nackdelar med att vi inte alla är lika
att barnen ska värna om djur, natur och miljö

Aktivitet:

Vi ska läsa böcker som tar upp begreppet respekt.

Skogsutflykter/insekters livscykel

Skräpplockardagen
Sånger

 

När? Var? Hur? Varför?

När:
1 gång/vecka (onsdagar)

Var:
Inomhus och utomhus

Hur:
Vi arbetar med miljön när vi går till skogen, ute på gården och inomhus för att visa att det har betydelse för fler än ”mig själv” att vara rädd om det vi har.

Varför:
Vi vill att barnen ska få förståelse och acceptans för allas olikheter och likheter och se att olikheter kan vara en tillgång.

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016