👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2018-05-07 10:39 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Planering av arbete med instruerande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda och vilka språkliga drag en instruerande text har. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva ett recept på en trolldryck.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta vad kronologisk ordning är
 • Veta vad moment och arbetsgång betyder
 • Kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.
 • Veta vad infinitiv och imperativ är 
 • Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har
 • Skriva och organisera en instruerande text 

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i "Klara Svenskan" där vi kommer att göra olika övningar. 

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om instruerande texters struktur.

Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska. 

I slutet av området ska du skriva ett eget recept på en trolldryck. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Instruerande text

Texten

Innehåll
Min text innehåller all information som behövs för att kunna följa instruktionen.
Struktur
Jag följer strukturen för en instruerande text med rubrik, lista, arbetsgång och bilder.
Jag har delat in texten i passande stycken som följer en kronologisk ordning.
Verbform
Jag använder imperativ i hela texten.
Ordval
Jag använder ord som jag vet vad de betyder och jag använder dem på rätt sätt, i rätt form.
Språk
Jag använder stor bokstav och punkt korrekt.
Jag skriver alla meningar med rätt ordföljd.