👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B kap 8-10

Skapad 2018-05-07 12:49 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Geometri, bråk och multiplikation.
Grundskola 4 Matematik
I kap 8 - 10 arbetar du med geometri, bråk och multiplikation och division.

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Konkretisering av syfte

I kapitel 8 utvecklar du förmågan att:

 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • namnge olika månghörningar
 • förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • förstå och använda skala


I kapitel 9 utvecklar du förmågan att:

 • läsa och skriva bråk, tex 1/2, 1/4, 5/6
 • avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • storleksordna bråk


I kapitel 10 utvecklar du din förmåga att:

 • räkna multiplikation med större tal, tex 3x4175
 • räkna med kort division, tex 1248/4
 • använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

Arbetssätt / Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, samarbete och enskilt arbete.

Bedömning / Dokumentation

Bedömningen sker under lektionerna och efter diagnos och provräkningen.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6