👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Är det sant?

Skapad 2018-05-07 13:26 i Skulltorps skola F-5 Partille
Ungdomar, barn och vuxna nås idag av mängder av information i olika medier. Förmågan att källkritiskt kunna hantera detta informationsflöde är viktigare än någonsin. Serien "Är det sant?" handlar om källkritik, reklam och media.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Bild Svenska SO (år 1-3)
I detta temaarbete kommer vi att fördjupa oss i områden som källkritik, reklam, media, hur det är att vara på internet och kan fuskas med bilder. Elevernas kunskaper kommer att bedömas via egenskrivna reflekterande texter och gemensamma diskussioner.

Innehåll

FÖRANKRING I KURSPLANENS SYFTE

Genom undervisningen i ämnena samhällskunskap, bild och svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

FÖRANKRING I CENTRALT INNEHÅLL

SAMHÄLLSKUNSKAP
*
Information och kommunikation: Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

SVENSKA

* Läsa och skriva: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
* Tala, lyssna och samtala: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

BILD
* Bildanalys:Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

KONKRETISERING AV CENTRALT INNEHÅLL

Du ska ges möjligehet att:

* Kunna berätta med bilder när du vill övertyga någon om något.. 
* Få mer förståelse för varför reklamfilm görs och vilka knep som används för att övertyga.

ARBETSSÄTT

Under arbetets gång ska vi...

 • titta på serien "Är det sant?" och följa upp med diskussionsfrågor som vi diskuterar i helklass, parvis och avslutar med att var och en lämnar in en skriftlig inlämning.
 • titta på reklamfilmer för att se hur och varför de är gjorda.
 • analysera text och reklam i tidningar.
 • göra en egen reklambild
 • göra en påhittad nyhet med hjälp av en egenvald bild

BEDÖMNING

Pedagog kommer att bedöma eleverna utifrån skriftliga inlämningar och hur eleverna deltar under de gemensamma diskussioner .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6