👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, BILD, SO, SV, åk 1, Vår

Skapad 2018-05-07 13:41 i Stordammens skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola F – 3 Bild SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3)
Under temat kommer du få utforska våren. Vi börjar vecka 19 och arbetar till vecka 23.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Eleverna ska kunna:

- Samla naturmaterial och använda dem i bildskapande. 

- Göra enkla undersökningar.

- Testa att använda karta.

- Samtala genom att ställa frågor, ge kommentarer och säga vad de tycker.

- Ge och ta en enkel instruktion.

 

Mål synliga i klassrummet:

BILD: Jag kan arbeta med naturmaterial.

NO: Jag kan göra enkla undersökningar.

SO: Jag kan undersöka och använda karta och väderstreck.

SV: Jag kan samtala genom att ställa frågor, ge kommentarer och säga vad jag tycker.

SV: Jag kan berätta om något för klassen så att alla förstår, jag har ögonkontakt och talar tydligt.

 

SV: Jag kan ge och ta enkla instruktioner.

-   

Undervisning och bedömning

Det här ska vi göra:

 • gå på utflykt och arbeta i mindre grupper med aktiviteter mot målen: enkla undersökningar, naturmaterial, karta/instruktioner, samtala och berätta.
 • läsa olika texter om djur och natur
 • skriva faktatexter om djur och natur
 • berätta och lyssna på om det vi lär oss om djur och natur

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • samtala och berätta 
 • använda en karta
 • använda naturmaterial
 • göra enkla undersökningar i skogen
 • ge och ta enkla instruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3