👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1B

Skapad 2018-05-07 14:15 i Rönndalsskolan Falun
Grundskola 1 Matematik
Nu fortsätter vi vår spännande resa in i matematikens värld.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

Konkretisering av mål

 • Räkna addition och subtraktion med talen mellan 10-20
 • Klockan hel och halvtimme
 • Uppdelning av talen 2 till 10
 • Tiotalsövergång med talen 2 till 9.
 • Subtraktion med tiotalsövergång.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion.
 • Kunna kontrollera subtraktion med hjälp av addition.
 • Förstå hur man mäter och kunna uppskatta längd.
 • Känna igen en cirkel, triangel och en fyrhörning.
 • Känna igen och namnge en punkt, linje och sträcka.
 • Symmetri
 • Dubbelt och hälften
 • Ental och tiotal
 • Viss kännedom om talen upp till 100.
 • Jämna och udda tal

Arbetssätt

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, dator, Ipad och på arbetsblad.

Bedömning

Du kommer att få redovisa dina kunskaper löpande under lektionstid och med hjälp av ett prov i slutet av varje kapitel.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1B

Osäker
På god väg
Säker
Räkna addition och subtraktion med talen mellan 10-20.
Klockan hel och halvtimme
Uppdelning av talen 2 till 10
Tiotalsövergång från talen 8 och 9.
Tiotalsövergång från talen 6 och 7.
Tiotalsövergång från talen 2,3,4, och 5.
Subtraktion med tiotalsövergång.
Sambandet mellan addition och subtraktion.
Kunna kontrollera subtraktion med hjälp av addition.
Förstå hur man mäter i cm och kunna uppskatta längd.
Känna igen en cirkel, triangel och en fyrhörning.
Känna igen och namnge en punkt, linje och sträcka.
Kunna göra en bild symmetrisk med hjälp av en linje.
Räkna med addition och subtraktion med hela tiotal
Dubbelt och hälften
Känna till vad som är ental och tiotal.
Viss kännedom om talen upp till 100.
Jämna och udda tal
Enkel problemlösning