👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt-18: Läsförståelse

Skapad 2018-05-07 14:41 i Gammal Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Uppgift och frågor till novellen “Det osynliga barnet”. Uppgiften nedan är tvådelad. Första uppgiften är att skriva en sammanfattning av berättelsen. Efter det följer x frågor. Svaren på de frågorna ska du väva in i din sammanfattning för att få en löpande text. Tänk på att utveckla dina tankar väl. Motivera och förklara hur du tänker, ge exempel från texten. Resonera i flera led. Underbygg dina tankar med egna erfarenheter och dina kunskaper om samhället för att stärka dina argument. 1 Skriv en sammanfattning av berättelsen. Få med det du tycker är viktigast och som kan kopplas till det tema (det berättelsen handlar om) du tolkar fram. Väv samtidigt in svaren på frågorna i texten så att det blir en löpande text. 2 Varför är Ninni osynlig? 3 Varför börjar Ninni bli synlig? 4 Varför försvinner Ninnis tassar när hon tappar syltburken? Vad händer sedan? Utveckla! 5 ”Du får aldrig ett eget ansikte förrän du lär dig att slåss.” Hur tolkar du lilla Mys ord? 6 Vad är det som får det sista av Ninni att synas? 7 Hur tror du Ninni känner när hon är helt synlig igen? 8 Vad tror du berättelsens budskap är? Det kan finnas flera budskap. Argumentera och resonera!

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 7-9

F
E
C
A
Läsförståelse
Att kunna sammanfatta olika texters innehåll
Du gör enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolka, analysera
Att utifrån egna erfarenheter kunna tolka olika livs- och omvärldsfrågor
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.