👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The travel diary

Skapad 2018-05-07 14:49 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att göra ett skrivprojekt i flera kapitel, i form av en resedagbok. Vi kommer att blanda olika former av text, t.ex. dagboksinlägg, brev och packlistor.

Innehåll

Tidsperiod

v. 19-23

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att skriva olika kapitel utifrån en arbetsmall. Du kommer både att få använda din egen fantasi och söka information till din travel diary. Vi kommer att skriva i google dokument och du kommer under tiden du skriver att få kommentarer på din text.

Vi kommer att skriva 5 kapitel.

1 - planera din resa

2 - något oväntat händer....

3 - beskriv miljön, din tillvaro och en ny vän/fiende

4 - du råkar ut för en olycka men hittar också något spännande

(Valfritt extrakapitel - Du får ett brev som du svarar på)

5 - dags att åka hem igen! Du stöter på nya bekantskaper och får göra ett val.

Mer detaljerade instruktioner publiceras efter hand i Google Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6