👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PralinPrinsessan

Skapad 2018-05-07 15:06 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Uppgift tagen från nationella provet i kemi år 2013
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Kemi Teknik Biologi
Att välja material till en förpackning utifrån naturvetenskaplig information.

Innehåll

Eleven skall skriva ett förlag där de rekommenderar ett av förpackningsmaterialen plast, aluminium eller papper. De skall i förslaget utgå från ett faktablad om de tre materialen. De skall förklara varför de rekommenderar valt material och motiveringen ska bygga på de fördelar och nackdelar som de tre materialen har utifrån aspekterna råvara, egenskap, energiåtgång vid framställning och möjlighet att återvinna.

 

Uppgifter

 • PralinPrinsessan

Matriser

Bi Tk Ke SvA
Ta ställning utifrån naturvetenskaplig information

E
C
A
Använda naturvetenskaplig information
Genom att utgå från faktabladet om de tre materialen och fördjupa resonemanget med hjälp av egna kunskaper.
 • Ke  E 9
Använder den naturvetenskapliga informationen ur faktabladet som stöd i sin motivering.
Ta ställning
Genom att rekommendera ett av materialen plast, aluminium eller papper.
 • Ke  E 9
Tar ställning genom att rekommendera ett förpackningsmaterial.
Motivera ditt stälningstagande
Genom att förklara varför det material som rekommenderas är det bästa valet. Motiveringen ska bygga på de fördelar och nackdelar som de tre materialen har utifrån aspekterna råvara, egenskap, energiåtgång vid framställning och möjlighet att återvinna
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Motiverar sitt ställningstagande utifrån en av faktabladets aspekter genom att: - uppge en fördel med det valda förpackningsmaterialet och - uppge en nackdel med något av förpackningsmaterialen.
Motiverar sitt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter genom att: - jämföra två av de tre förpackningsmaterialen med varandra och - uppge för- och nackdelar med dessa.
Motiverar sitt ställningstagande utifrån tre av faktabladets aspekter genom att: - jämföra alla tre förpackningsmaterialen med varandra och - uppge för- och nackdelar med dessa.
Skriva ett brev till företagsledningen
Du har en inledning, argumentation och avslutning.
Du har en inledning, argumentation och avslutning. Du anpassar språket till mottagaren och skriver kort varför du skriver brevet. Det finns en avslutning på brevet.
Du har en inledning, argumentation och avslutning. Du anpassar språket till mottagaren och beskriver i inledningen på ett utvecklat sätt om varför du skriver brevet. Brevet avslutas på ett korrekt sätt.
Beskriver förpackningen
Du berättar vilken förpackning du tycker att företagsledningen ska välja
Du beskriver på ett enkelt sätt hur förpackningen ska se ut
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur förpackningen ska se ut.
Ge respons till kompis
Har fått respons
Har gett respons
Ändrade texten utifrån responsen så att den blev bättre