👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och Metallslöjd, åk 4 vt-18

Skapad 2018-05-07 15:19 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 4 Slöjd
* Vi gör tredimensionella blommor av björkplywood och peddingtonrotting. Vi ritar egna förslag och tränar på att såga ut blommor och blad på Figursåg. Efter hoplimning målas blomman efter eget färgval. * Vi gör små lådor/skrin och tränar på att såga rakt med lämplig utrustning och sammansättning med spik. Vid alla arbeten tränar vi på planering genom måttsatta skisser och egna mallar samt val av material och arbetsmetoder.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska:

* Med hjälp av ritning, skiss eller egen mall planera ditt arbete och träna på att föreslå lämpligt material.

* Kunna föreslå och motivera lämpliga arbetsmetoder, tillvägagångssätt och verktyg.

*K unna använda rätta namn och begrepp på arbetsmetoder, verktyg och maskiner.

* Lära dig att, på ett säkert sätt, använda Figursåg och Pelarborrmaskin. Detta dokumenteras genom ett enskilt test och efter godkännande får du ett eget ”Körkort för Kontursåg” och ”Körkort för Pelarborrmaskin”.

* Skriva i Slöjdboken om dina slöjdalster och dokumentera med bild.

 

 

Arbetssätt

* Efter gemensamma och enskilda genomgångar skall du planera ditt arbete och förklara för din lärare hur du har tänkt.

* Du skall träna på att välja lämpliga material, arbetsmetoder och verktyg.

* Du skall träna på att använda enkla handverktyg och arbetsmetoder och lära dig bedöma om arbetet blir rätt eller håller på att bli fel. Om det håller på att bli fel skall du lära dig hur du skall rätta till detta.

* Du skall träna på att med rätta begrepp och yttryck beskriva hur du har arbetat.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

* Hanterar verktyg och övriga redskap som du behövt till dina arbeten.

* Förstå och använda rätta namn och begrepp på de verktyg och arbetsmetoder vi använt.

* Skriva om och dokumentera dina arbeten.

* Använda de olika arbetsmetoder som förekommit.

* Motivera dina val material, tillvägagångssätt, form och färg.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Trä- och Metallslöjd, åk 4 vt-18

Din förmåga att:

Nivå 1
Nivå 2
Använda handverktyg, redskap och maskiner.
Du använder slöjdens verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder slöjdens verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra.
Kunna namnge de redskap du använt dig av och kunna förstå de begrepp och arbetsmetoder vi använt oss av.
Kan detta i stort sätt.
Kan använda de ord och uttryck vi träffat på under terminen.
Dokumentera arbetsprocessen.
Du kan ge enkla omdömen om ditt arbete.
Du kan ge utvecklade omdömen om ditt arbete.
Använda olika hantverkstekniker.
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett ganska noggrant sätt.
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett noggrant sätt.
Kombinera färg, form och material.
Du berättar på ett enkelt sätt om dina val.
Du berättar på ett utvecklat sätt om dina val.