👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Favoritmatematik 2B kapitel 5

Skapad 2018-05-07 15:19 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Vi tränar på att avrunda och överslagsräkna. Vi kommer även att träna mer på att ställa upp i addition och subtraktion.

Innehåll

Konkretisering av mål

Du ska kunna: 

 • avrunda och överslagsräkna
 • addition och subtraktion med uppställning
 • känna till meter, kilometer och kilogram
 • räkna huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll.
 
 

Vad ska bedömas

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • din förmåga att använda begreppen på ett korrekt sätt
 • om du kan ställa upp och räkna ut uppgifter i addition och subtraktion
 • din förmåga att räkna addition med uppställning med två minnessiffror
 • din förmåga att räkna subtraktion med uppställning med växling från hundratal

Hur ska undervisningen se ut

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi går igenom olika moment. Vi kommer att prata matematik och tillsammans lösa olika uppgifter.

Du kommer att få lösa uppgifter enskilt, i par och i grupp. Du kommer få träna på att förklara hur du tänker när du löser uppgifter.

Vi kommer att arbeta i matteboken samt spela mattespel. Du kommer att träna på Bingel.

 

Hur ska eleverna få visa vad de kan

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • diagnosen i matteboken
 • provet i häftet "Mitt lärande"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3