👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I valet och kvalet

Skapad 2018-05-07 18:57 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska
Hur gör man när man röstar? Vad tycker de olika partierna? Varför skriver tidningarna om politikerna som de gör? Vilka politiska frågor är viktiga? Nu ska vi prata politik!

Innehåll

Målet med undervisningen är att: 

Du som elev ska få grundläggande kunskaper om demokratiska värden och demokratiska processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Så här ska vi arbeta: 

Vi tittar närmre på våra politiska partier, hur ett val går till, hur vårt land styrs och vad politik är. 

Vi tittar på hur politiska partier och politiker framställs i media. Vi diskuterar begreppet "fake news". 

Vi diskuterar, läser artiklar, och analyserar texter, politiska frågor och nyheter. 

Vi skriver debattartiklar och debatterar muntligt. Debatten kommer att spelas in och dokumenteras i classroom.

Vi tittar på ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Nyanser och värdeladdning i begrepp. 

Vi analyserar informationssökning och källkritik. Detta innebär hur  man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. 

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du: 

  • kan söka information om samhället och hur du värderar dessa källors trovärdighet. 
  • resonerar kring de demokratiska processerna och vad som kännetecknar en demokrati. 
  • Kunskapskrav i samhällskunskap: Samhällsstrukturer, undersöka samhällsstrukturer, använda begrepp, påverka och påverkas, undersöka samhällsfrågor, värdera och uttrycka ståndpunkter, demokrati och information och källor. 
  • Kunskapskrav i svenska - samtala och diskutera - söka, välja och sammanställa