👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

This is England

Skapad 2018-05-07 20:40 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Engelska
Vi kommer under fem lektioner titta på filmen This is England, söka information kring dess historiska bakgrund, diskutera och skriva en text om filmens innehåll.

Innehåll

 

Undervisning

Lektion 1

Vi söker information om den historiska bakrunden. Margareth  Thatcher och The Falklands War är centrala begrepp. Vi tittar öppningsscenen och diskuterar efter givna frågor.

Lektion 2 

Tittar 11 minuter av filmen och diskuterar innehållet efter givna frågor.

Lektion 3

Tittar på filmen under hela lektionen.

Lektion 4

Avslutar filmen och diskuterar innehållet efter givna frågor.

Lektion 5

Examination: Du skriver digitalt och utan hjälpmedel en text om filmen. Ämnet för din text och texttypen får du i början av lektionen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9