👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik klass 8A VT-18 :Elektricitet och magnetism

Skapad 2018-05-07 21:08 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Innehåll: Ström och spänning, magnetism och elektrisk energi. Vi börjar området med att koppla olika elektriska kretsar och tränar på begreppen, ström, spänning, sluten krets, kortslutning och lära oss att rita kopplingsscheman. Vi kommer också att bygga en enkel elmotor, lära oss om motorns olika delar och hur den fungerar. Vi kommer också att lära oss om elektrisk effekt och energi, Induktion, vad en generator och en transformator har för funktion.
Grundskola 9 Fysik
Innehåll: Ström och spänning, magnetism och elektrisk energi. Vi börjar området med att koppla olika elektriska kretsar och tränar på begreppen, ström, spänning, sluten krets, kortslutning och lära oss att rita kopplingsscheman. Vi kommer också att lära oss om elektrisk effekt och energi, Induktion, vad en generator och en transformator är för något.

Innehåll

 Planering:

vecka 16 : statisk elektricitet

Fysik Direkt sidor 166-167

vecka 17: Elektriska kretsar 

Fysik Direkt sidor 168-171

vecka 18: instuderingsfrågor 

Fysik Direkt sidor 166-171, 178

vecka 19: Elektriska kretsar och Magnetism

Fysik Direkt sidor 168-174

vecka 20: Magnetism och effekt

Fysik Direkt sidor 171 -175

vecka 21: Elektrisk energi 

Fysik Direkt sidan 176 samt repetition

Prov: Onsdag 

Till Provet, Fysik direkt: sidorna 166-176, 178

vecka 22: Laboration, bygga en elmotor

vecka 23: Laboration, bygga en elmotor och förklara resultatet med hjälp av en film.              

 

 

Du kommer att träna på:

 • bygga elektriska kretsar med hjälp av kopplingsschema och tvärtom
 • använda fysikens begrepp och teorier
 • laborera säkert
 • dokumentera (rita kopplingschema)

 

Bedömning:

 •  Laborationer
 •  Elektriska kretsar
 •  Skriftliga prov
 •  Uppgifter under lektioner

Uppgifter

 • Klimatresan, Ghana

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Elektricitet och Magnetism

Förmågor
Bör förbättra
E
C
A
Praktiskt arbete
Eleven behöver stöd för att genomföra en laboration eller undersökning Eleven använder ibland utrustning på ett icke fungerande sätt
Eleven kan genomföra en undersökning eller laboration utifrån en instruktion. Utrustning används på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven visar god förståelse under laborationer/undersökningar samt använder utrustningen på ett ändamålenligt sätt Eleven reflekterar till viss del över resultatet och kan vad som påverkat detta
Förståelse för fysikaliska fenomen och förmåga att beskriva och använda fysikens begrepp,modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i natur och samhälle.
Har till viss del kunskaper kring grundläggande fysikaliska begrepp och fenomen men behöver utveckla sina kunskaper för att öka på säkerheten.
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska begrepp och fenomen. Beskriver och förklarar på ett enklare sätt som till viss del är underbyggt
Har goda kunskaper om fysikaliska begrepp och fenomen. Beskriver dessa i utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska begrepp och fenomen. Beskriver och förklarar begrepp och fenomen på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt