👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading

Skapad 2018-05-08 07:48 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Engelska
Reading

Innehåll

Work order- Reading

Week 19-21

1. Read and make sure you understand the text and know all the Words. If you have a text from Pick and Mix you can also listen to your text.

2. Answer all the questions to your text. If you have a Pick and Mix text, complete all the exercises to the text. If  you have a novel answer all the extra material to the text. This is to help you prepare for the written examination. (Examination 1)

3. Write a wordlist and hand it in to Ida, the wordlist should contain 20 Words.

 

Week 22

Prepare for Writing exam/ Examination 1

 

Examination 1

Be prepared for a written exam on your text in Digiexam

 

 

 

 

Bedömningskriterier

Presentation

E

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar

C

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

A

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.